Padlý anděl

6. ledna 2009 v 16:03 | Fionka |  Jednorázovky
Povídka napsaná u příležitosti slohové práce- trénink na maturitu (kéž by mi jako psaní šla němčina...).

Anafiel plakal. Poprvé ve svém dlouhém životě plakal.
Ztratil vše na čem mu kdy záleželo- zradil svou rodinu, zradil své poslání, zradil sám sebe.
Klesl na kolena do bahna válejícího se v těchto deštivých dní v každém koutečku rozlehlého města. Nebe plakalo už několik dní, ale Anafiel ani nedoufal, že by plakalo pro něj.
"Pro mou krásnou Neofé," zašeptal sklíčeně a zatnul zlobně pěsti.
"Proč?" zašeptal tiše sám sobě. "Proč?" Zakřičel směrem k těžkým modrým oblakům.
*

Bylo temné chladné ráno, když jsem ji poprvé spatřil.
Stála celá zmáčená brzkou rosou a marně se snažila vyhnat posledního bujného beránka z teplého chlívku na promohlou mýtinku. Pevný provaz byl napnutý skoro až k prasknutí, ale tvrdohlavé zvíře se odmítalo hnout, i když se ho mladá dívka snažila nalákat na kousek čerstvé mrkve.
"Pojď, ty hloupý," zasupěla, když tu náhle beran vyrazil vpřed a dívka se neochotně skácela do promočené bahniny. Rozzlobeně se otočila na viníka, ale beránek i s provazem kolem statného krku již svižně běžel ke svému malému stádečku.
Bylo to pro mě jako blesk z čistého nebe, pohlédnout do jejích krásných safírových očí. I když sestále ještě mračily, rozhodně nepozbyly ani trochu půvabu a kouzla. Doslova mi učarovaly. Toho dne, kdy jsem na ni poprvé pohlédl, budu navždy litovat, neboť právě tehdy začal můj pád z nebeských výšin.
Právě ten den, ten ošklivý deštivý den, byl začátkem mého konce.
Měl to být den jako každý jiný, převzít několik duší, jenž po dlouhém boji konečně opustily své tělo, a bezpečně je převést přes most nad Řekou mrtvých. Měla to být rutina, tak proč?

Tvá křídla bílá lesknou svit
v temnu prudké sluneční záře.
Však rudé peří chystá se tě opustit,
jak listy v podzim do herbáře.


Poté co krásná dívka, má krásná Neofé, vstala a očistila se alespoň trochu od bahna, vešla zpět do maličké, ale zato už napohled útulné chaloupky. Jen další pohled na tu krásnou bytost by, kdybych byl obyčejný smrtelník, jistě způsobil červený ruměnec na mé bělostné tváři.
Téměř vmžiku mě najednou opustila všechna odvaha. Bál jsem se znovu uvidět ten přízrak ztělesněné krásy.
Měl jsem však své poslání, takže mé zaváhání bylo naprosto nesmyslné. Práce tehdy ještě zaujímala v mém životě svrchní příčku. A právě proto jsem se také ten den zatoulal do chudého zalesněného kraje, kde skončí moje nebytí.


Tvé oči, jež také bílé jsou,
pod hvězdným nebem šíří temnotu.
Však rudé žilky s bílou duhovkou
rozhodně neznačí slepotu


Chaloupka byla útulná a dobře vytopená. Neobtěžoval jsem se vejít dveřmi, a proto jsem se ocitl rovnou v obytné místnosti, kde na malém seníku ležel a sýpavě dýchal můj příští zákazník.
Když jsem se objevil, stařec zprutka otevřel smaragdové vybledlé oči a vyděšeně se na mě podíval. Přistoupil jsem k němu a zašeptal mu svým nejpřesvědčivějším hlasem do ucha:
"Chceš-li cokoliv říci, mluv! Bude to naposledy. Ale věz: Možná že je smrt životem, a na onom světě považují život za smrt [Euripidés]."
Stařec jako by chvíli přemýšlel nad mými slovy a pak se usmál bezzubým úsměvem. Zpovědník není mé zaměstnání, ten již čeká za mostem, a proto jsem se naokamžik vzdálil, když k sobě stařec bolestným gestem povolal mladičkou dívku. Odvrátil jsem svůj obličej a upřeně se zadíval na skromné vybavení chaloupky- kamínka ústící do začernalého komínu, pár kusů nádobí a vyřezávaný stolek se třemi vyřezávanými židličkami. Ve zdi v kuchyňce jsem ještě objevil malá dvířka- nejspíše do spíže.
Podle namáhavého kašle jsem usoudil, že stařec již řekl vše co chtěl a nyní už čeká na svou poslední výpravu. Dívka klečela u lůžka, držela starci ruku a plačtivě jej prosila.
"Mé milé vnoučátko, nepros!" odpověděl, "Prosím, jen po mě nechtěj nic, co ti nemohu dát. A navíc- Smrt je jen další velké dobrodružství [J. K. Rowling]."
Dívka plačtivě přikývla. Mlčela, i když na ní bylo vidět, že toho bylo spoustu, co je ště nestihla svému dědečkovi vypovědět.
Pomalu jsem se přiblížil a smutně řekl: "Je čas. Každá další vteřina by byla jen a jen horší." Pak jsem poklekl z druhé strany slamníku a položil straci na čelo mou bělostnou ruku jemnější než samet.
"Spi!" zašeptal jsem, "Spi! Až se znovu probudíš, budeš již vše mít za sebou. Přesto však budeš stále spát. Spi!"
Starcova víčka se naposledy zachvěla a zavřela se navždy. Můj úkol byl tímto u konce. Ohlédl jsem se na plačící dívku, ale se smutkem jsem se odvrátil. Ještě jsem musel doprovodit duši do Nebeského království. Musím ještě splnit své poslání. Tentkrát pro mě ještě bylo poslání vše. Tenkrát ještě ano.
Tvé vlasy bíle vlající v letním vánku
vrhají v soumrak krátké stíny.
Však rudé prameny usínající v hlubokém spánku
prozrazují tvé hrůzné činy.


Další dny byly jako sen i přesto, že jsem už více než dva tisíce let nesnil. V každičkém okamžiku, kdy nebyla má mysl naplno zatížena jinými starostmi, se mi stále dokola promítal jediný obraz- obraz, který mě bude sužovat až do konce mého bytí. Obraz krásného- skoro až andělského- obličeje s blýskavýma ušlechtilýma smaragdovýma očima.
Neodolal jsem a ještě jednou, naposledy, jsem se musel vrátit na ono místo. Už když jsem dorazil, věděl jsem, že se něco změnilo. Místo sice vypadalo stejně jako dříve, ale mé smysly mi napovídaly, abych se otočil a urychleně prchal.
Proč jsem je tenkrát neposlechl?
Zamířil jsem s bolestivou předtuchou k malé chaloupce. Byla naprosto stejná, jako když jsem jí viděl poprvé. Byla stejná až do té doby, než se z dvířek vyřítil urostlí mladík, a se smíchem utíkal směrem k malé ohrádce. Za ním vyběhla i má kráska, má Neofé.
"Stůj! Stůj, ty jeden zloději."
"Proč bych zastavoval, sama ses dušovala, že mě s přehledem předběhneš. Tak si pro mne pojď!" lákal ji mladík k sobě.
Mrazení proběhlo mým nebeským tělem. Kdo by si toto dovolil ke krásné Neofé. K mé krásné Neofé. Ani jsem nestačil pobrat doušek od tetičky Uklidnění, a poprvé v mém bytí-nebytí jsem porušil pravidla. Přímo před zraky svědků- živých bytostí- jsem nabral mou fyzickou podobu. Jejich překvapení bylo nemalé.
"Jak se opovažuješ?Jak se opovažuješ ublížit mé krásné Neofé!?" vykřikl jsem směrem, kde jsem tušil mladíka. Stále jsem však sledoval dívku, která naoplátku sledovala mne.
Místo mladíka, který byl jistě zaskočen, odpověděla Neofé: "Ty? Vždyť ty jsi jen sen. Krásný, ale stále jenom sen."
Znovu mnou proběhlo mrazení, když jsem si uvědomil, že mě nazvala krásným. Ještě více mě ale udivilo to, že mě zná. Snad to, co jsem viděl a cítil já, necítí i ona?
Zírala na mě udivenýma očima. Smaragdy se na sluníčku stíněném hlubokými lesy blýskaly jako hvězdy za bezmračných nocí. Viděl jsem je jenom rozzlobené či zamořené smutkem, nyní však odrazovalyi něco jiného. Překvapení. Pochopení. Lásku?
Mé srdce by se roztlouklo rychleji, kdyby mohlo.
Dívka se však otočila k mladíkovi a usmála se na něj. Pak promluvila sametovým zpěvavým hlasem: "Ty jsi Anafiel, že? Takže mé sny byly pravdivé?"
"Ano," odpověděl jsem jednoduše. Stále jsem ještě nemohl uvěřit, že to může být pravda.
V té chvíli se stalo něco, co zapříčinilo to, že se ze mne stala bestie- Neofé znovu promluvila: "Anafieli, ráda bych ti představila Rodiana, mého manžela."
Můj úsměv musel ztuhnout na rtech. Okolím se musel prohnat ledový vichr. Mé znovunabyté srdce musel někdo probodnout tupým kůlem.
Má Neofé? Jak? Proč? Proč???


Tvá duše barvu bílou zdá se mít,
ve světle noci září v temnotu.
Však rudé skvrny, které nelze smýt
tě uvádějí ve věčnou samotu.
Co se stalo za tu krátkou chvilku si dodnes tak úplně nepamatuji. Možná, že jsem prostě chtěl zapomenout, možná, že to prostě bylo tak rychlé, že ani nemám na co vzpomínat. Každopádně potom nastalo peklo.
Nevím, zda jsem to způsobil já, ale podle míry mého vzteku, mého ohromného vzteku, vlastně ani nepochybuji.
Nehybné tělo dopadlo nehlučně k zemi, zatímco můj krvelačný křik stále ještě dozníval mezi stromy. V dálce zahřmělo a já ucítil mrazení. Někdo mého rodu zde byl se mnou. Už jsem nebyl sám.
Neofé zírala na tělo svého mladého manžela a pak bezhlesně dopadla na kolena. Snažila se jemnou ručkou zakrýt svá udivená otevřená ústa, ale to po chvilce vzdala a začala se pomalu plazit směrem k tělu.
Má ozvěna stále ještě putovala mezi stromy, když se k ní přidal další výkřik. To zoufalá Neofé volala zpět svého druha, a já si uvědomil, že přesně takto volala zpět i svého mrtvého dědečka, když s mou pomocí vydechl naposledy.
"Co jsem to udělal?" zamumlal jsem potichu.
"Zradil jsi!" zazněla bolestivá odpověď jakoby odevšud okolo. "Zabil jsi! Zradil jsi! Padl jsi! Zase o jednoho Padlého navíc. Sbohem Anafieli, už tě nic nečeká."
V tu chvíli to začalo- z mých krásných bělostných křídel upadlo první pírko, které jako by mělo okraje potřísněné krví. Mé oči vypadaly v odrazu vody jako oči netvora- celé popraskané s vyditelnými žilkami mé vlastní krve. Vítr si pohrál s pramený mých vlasů a já si všiml, že nějaké vypadaly, jako bych je usilovně máčel v Řece mrtvých- v krvi. Nejhorší ale bylo, že já se cítil, jakoby se mě někdo v Řece mrtvých pokoušel utopit- má duše kvílela a naříkala.


Tvůj osud ale bílý není,
tvým srdcem už láska nesmýká.
Život se smrtí, to lásku změní,
za lásku dokonce i smrt pyká.


Naposledy jsem se podíval do očí mé Neofé. Viděl jsem v nich jen krvežíznivost, zklamání a nevraživost. Nikdy už jsem se do nich nepodíval.
*
A teď? Umírám.
Konečně i já dojdu konce.
Konečně ztratím ten pocit zoufalosti.
Konečně zapomenu na ty nenávistné oči Neofiny...
 

3 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 polev polev | E-mail | 22. ledna 2012 v 14:40 | Reagovat

MYSLÍM ŽE PSANÍ TI MOC NEJDE ALE JESTLI CHCEŠ MŮŽEM SKUSIT VĚCI KTERÝ BY TI MOŽNÁ ŠLY..... UMÍŠ KOUŘIT? A MÁŠ DOBREJ JAZKY?

2 Bvbnhexela Bvbnhexela | E-mail | Web | 21. září 2017 v 20:43 | Reagovat

cash advance credit cards
<a href="http://paydayhhkl.org/">get payday loan</a>
online loan
<a href=http://paydayhhkl.org/>payday loan</a> ’

3 BbecCleato BbecCleato | E-mail | Web | 22. září 2017 v 2:37 | Reagovat

cash loans online
<a href="http://paydayvax.org/">cash loans</a>
finance payday
<a href="http://paydayvax.org/">payday loans no credit check</a> ’

4 VffgAnisp VffgAnisp | E-mail | Web | 22. září 2017 v 20:43 | Reagovat

cheap cialis generic
<a href="http://cialisivndh.com/">cheap cialis</a>
cialis professional uk
<a href=http://cialisivndh.com/>cialis generic</a> ’

5 Ffvsweads Ffvsweads | E-mail | Web | 22. září 2017 v 20:44 | Reagovat

cialis drug
<a href="http://cialisovnnc.com/">online cialis</a>
cialis plus
<a href=http://cialisovnnc.com/>cialis online</a> ’

6 BbnhMampum BbnhMampum | E-mail | Web | 25. září 2017 v 13:45 | Reagovat

buy viagra without prescription
<a href="http://viagrakjkmn.com/">viagra online</a>
brand viagra online
<a href=http://viagrakjkmn.com/>buy viagra</a> ’

7 KrtpOptiny KrtpOptiny | E-mail | Web | 26. září 2017 v 21:22 | Reagovat

how much is cialis - http://haycialis.com/
cheap cialis australia <a href=http://haycialis.com/>cheap cialis</a> ’

8 FvthsCleato FvthsCleato | E-mail | Web | 28. září 2017 v 23:21 | Reagovat

car title & payday loan
<a href="https://cashrvyn.com/">cash advance loans</a>
bad credit loans
<a href="https://cashrvyn.com/">payday advances</a> ’

9 IkmeMointy IkmeMointy | E-mail | Web | 28. září 2017 v 23:31 | Reagovat

guaranteed bad credit loans
<a href="https://paydayrvjlo.com/">fast payday loan</a>
loan interest calculator
<a href=https://paydayrvjlo.com/>payday loan lenders</a> ’

10 FvteMointy FvteMointy | E-mail | Web | 30. září 2017 v 19:33 | Reagovat

car loan bad credit
<a href="https://loansonlinevaec.org">same day payday loan</a>
bad credit loans for military payday loans for military
<a href=https://loansonlinevaec.org>fast payday loan</a> ’

11 vwqehexela vwqehexela | E-mail | Web | 1. října 2017 v 1:08 | Reagovat

can payday loan companies sue
<a href="https://installmentloanvelam.com">personal installment loans</a>
apply for a payday loan online
<a href=https://installmentloanvelam.com>installments loans</a> ’

12 Vbwgxephece Vbwgxephece | E-mail | Web | 5. října 2017 v 6:20 | Reagovat

personal loans for people with bad credit - https://paydayllae.com/
bad credit cash fast payday loan loans <a href=https://paydayllae.com/>pay day loan</a> ’

13 LssbdcMampum LssbdcMampum | E-mail | Web | 4. prosince 2017 v 21:56 | Reagovat

female viagra pills
http://canadiannowv.com/
genuine viagra
<a href="http://canadiannowv.com/generic-viagra/">buy generic viagra</a>
buy viagra meds online

14 DvenrenCleato DvenrenCleato | E-mail | Web | 23. prosince 2017 v 5:53 | Reagovat

best payday loan lender
<a href="https://1paydayloansonline.com/">payday loans online direct lenders only</a>
apple payday loan
<a href="https://1paydayloansonline.com/">cash loans online</a>

15 JthasCronse JthasCronse | E-mail | Web | 24. prosince 2017 v 3:21 | Reagovat

payday loans no checks
<a href="https://24hrspaydayloans.com/">payday loan lenders</a>
aussie payday loans
<a href=https://24hrspaydayloans.com/>payday loans online</a>

16 DsbgbCleato DsbgbCleato | E-mail | Web | 29. prosince 2017 v 18:57 | Reagovat

guaranteed bad credit personal loans
<a href="https://bestbtpaydayloans.org/">pay day loan</a>
instant cash loans
<a href="https://bestbtpaydayloans.org/">pay day loan</a>

17 DsbcCleato DsbcCleato | E-mail | Web | 1. ledna 2018 v 0:56 | Reagovat

loans poor credit
<a href="https://installmentccy.org/">payday loans no credit check</a>
freedom debt relief reviews
<a href="https://installmentccy.org/">payday advance loans</a>

18 ZqvyIcexia ZqvyIcexia | E-mail | Web | 3. ledna 2018 v 21:01 | Reagovat

best payday loan sites
<a href="https://cashikdadvance.com/">cash advances</a>
bad credit car loan
<a href=https://cashikdadvance.com/>cash advance lenders</a>

19 JbscCronse JbscCronse | E-mail | Web | 5. ledna 2018 v 1:05 | Reagovat

bad credit payday loan quick
<a href="https://paydayacerloans.com/">payday loans near me</a>
cash today
<a href=https://paydayacerloans.com/>installment loan</a>

20 ZmsIcexia ZmsIcexia | E-mail | Web | 9. ledna 2018 v 6:02 | Reagovat

actual payday loan lenders
<a href="https://paydayloans-online.us.com/">fast payday loans</a>
loans for bad credit
<a href=https://paydayloans-online.us.com/>cash advance american express</a>

21 DbsCleato DbsCleato | E-mail | Web | 9. ledna 2018 v 23:45 | Reagovat

consolidation loan
<a href="https://payday-loans.us.org/">payday loans online direct lenders only</a>
cash money payday loan
<a href="https://payday-loans.us.org/">payday loans</a>

22 MndAnoth MndAnoth | E-mail | Web | 11. ledna 2018 v 21:35 | Reagovat

natural alternative viagra
<a href="http://viagrapfhze.com/">viagra for sale</a>
viagra safe
<a href="http://viagrapfhze.com/">generic viagra reviews</a> ’

23 Fndcreerb Fndcreerb | E-mail | Web | 16. ledna 2018 v 7:52 | Reagovat

brand cialis for sale
<a href="http://cialpharmedi.com/"></a>
cialis 10 mg
<a href="http://cialpharmedi.com/">cialis for women</a> ’

24 Fndsweads Fndsweads | E-mail | Web | 16. ledna 2018 v 14:06 | Reagovat

cheap cialis tablets
<a href="http://buyvcialiosonline.com/">cialis generic</a>
cialis soft tab
<a href=http://buyvcialiosonline.com/>buy cialis online without a prescription</a> ’

25 RvdPLERGE RvdPLERGE | E-mail | Web | 27. ledna 2018 v 19:14 | Reagovat

generic viagra http://genericonlineviaqra.com/ ok’

26 DxvCleato DxvCleato | E-mail | Web | 3. února 2018 v 14:39 | Reagovat

OK’
<a href="https://cashadvanceonline.us.org/">payday loans</a>
cash loans for bad credit <a href="https://cashadvanceonline.us.org/">cash advance credit card</a>

27 Ldfeneta Ldfeneta | E-mail | Web | 9. února 2018 v 1:37 | Reagovat

Hello! All!  <a href="http://genericviaser.com/">buy viagra</a> erectile dysfunction viagra <a href=http://genericviaser.com/>generic viagra</a> ok’

28 PbdJuike PbdJuike | E-mail | Web | 14. února 2018 v 3:07 | Reagovat

OK’
<a href="https://writingbusinessplan.us.com/">buy business plans</a>
write my research paper for me
https://writingbusinessplan.us.com/ - startup business plan

29 GrdHiema GrdHiema | E-mail | Web | 22. února 2018 v 5:08 | Reagovat

Hi!
<a href="http://buycialisomskc.com/">cialis price</a>
cialis doses
<a href=http://buycialisomskc.com/>buy cialis online</a> OK’

30 FbdLoage FbdLoage | E-mail | Web | 1. března 2018 v 11:14 | Reagovat

Hello! All! http://cheaperectilepills.com/ viagra pills <a href=http://cheaperectilepills.com/>otc erectile pills</a> ok’

31 Hnbabimb Hnbabimb | E-mail | Web | 29. března 2018 v 0:54 | Reagovat

buy viagra australia
<a href=http://vigraviagra.com/>viagra pills</a>
non prescription viagra
<a href="http://vigraviagra.com/">online viagra</a> OK’

32 Brdskall Brdskall | E-mail | Web | 30. března 2018 v 15:38 | Reagovat

Your doctor will examine the area where a ventral hernia may exist and may ask you to cough while examining your abdomen. lowest cost viagra <a href="https://nadinekube.com/">viagra online</a> is generic viagra real <a href=https://nadinekube.com/>online viagra</a>  Some can make you very ill while others cause milder symptoms. OK’

33 Gbcabimb Gbcabimb | E-mail | Web | 1. dubna 2018 v 1:47 | Reagovat

buy viagra on line
<a href=http://vigraviagra.com/>cheap viagra</a>
side effects viagra
<a href="http://vigraviagra.com/">viagra buy</a> OK’

34 bbnskall bbnskall | E-mail | Web | 2. dubna 2018 v 15:31 | Reagovat

Look for sores that you may not be able to feel. viagra overnight delivery <a href="http://loviagraosn.com/">online viagra</a> viagra samples <a href=http://loviagraosn.com/>viagra online</a>  No pain at all. OK’

35 Sxhabimb Sxhabimb | E-mail | Web | 3. dubna 2018 v 20:25 | Reagovat

Making clinical decisions based on this raw count is somewhat fallacious. viagra overnight shipping <a href="http://viagraformenvfa.com/">viagra online</a> viagra pictures <a href=http://viagraformenvfa.com/>viagra online</a>  Branski RC, Bhattacharyya N, Shapiro J. OK’

36 bsrUnrem bsrUnrem | E-mail | Web | 13. dubna 2018 v 21:44 | Reagovat

best price viagra <a href="http://fviagrajjj.com/#">viagra brand 100 mg 4 pill</a> purchase viagra online <a href="http://fviagrajjj.com/#">cost of viagra</a> OK’

37 bgfcougs bgfcougs | E-mail | Web | 15. dubna 2018 v 9:11 | Reagovat

viagra price <a href="http://loviagraosn.com/#">generic viagra review</a> 100mg viagra <a href=http://loviagraosn.com/#>viagra soft</a> OK’

38 iosUnrem iosUnrem | E-mail | Web | 18. dubna 2018 v 5:11 | Reagovat

cheap viagra canada <a href="http://officialsaintsnflproshop.com/#">generic viagra</a> viagra india viagra

39 nsafincure nsafincure | E-mail | Web | 27. dubna 2018 v 6:09 | Reagovat

https://ttsitworldwide.com/
payday loans online <a href="https://ttsitworldwide.com/">florida payday loan software</a>

40 mmkincure mmkincure | E-mail | Web | 28. dubna 2018 v 17:49 | Reagovat

payday cash loan <a href="https://ttsitworldwide.com/#">ohio payday loan news</a> 1000 online payday loan <a href="https://ttsitworldwide.com/#">payday loans online</a>

41 lrmcsoags lrmcsoags | E-mail | Web | 1. května 2018 v 4:45 | Reagovat

prix du viagra https://www.vieillemaman.com/ п»їviagra

42 bsfsoags bsfsoags | E-mail | Web | 4. května 2018 v 4:05 | Reagovat

buy viagra soft tabs <a href="http://viagrapfhze.com/#">viagra brands</a> online generic viagra <a href=http://viagrapfhze.com/#>viagra sale online</a>

43 bdftheole bdftheole | E-mail | Web | 5. května 2018 v 6:22 | Reagovat

cialis 5mg <a href="http://cialisotjs.com/#">cialis generic</a> tadalafil 20mg <a href="http://cialisotjs.com/#">cheap tadalafil</a>

44 bzzDioth bzzDioth | E-mail | Web | 7. května 2018 v 20:42 | Reagovat

cialis 5mg <a href="http://www.ciallisonline.com/#">cialis online</a> tadalafil citrate <a href=http://www.ciallisonline.com/#>cheap cialis online</a>

45 bdcsoags bdcsoags | E-mail | Web | 9. května 2018 v 19:40 | Reagovat

buy viagra online <a href="http://usa77www.com/#">what happens if a girl takes viagra</a> viagra professional <a href=http://usa77www.com/#>viagra online without prescription</a>

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama