Sedmá věž- Garth Nix

29. dubna 2008 v 15:43 | Fionka |  Moje nejoblíbenější knihy
Tyto knížečky od Gartha Nixe (nebo Nixe Gartha?? Stále jsem na to nepřišla...) se mi líbily ještě možná víc než trilogie Abhorsenka. Možná je to proto, že děj má rychlý spád, a pořád se něco děje. Zvídavý čtenář si jistě přijde na své.... Ještě chci upozornit, že tyto knížečky jsou velice levné (každá 60,-), takže pokud vás zaujmou, neváhejte=)))...

První kniha dostala vcelku jednoduchý název- Pád.
Sedmá věž I - Pád
Knížka vypráví o Vyvoleném chlapci Talovi. Ten se učí na hradě Vyvolených kouzlit se světlem a místo obyčejného stínu má strážný stín, který ho chrání. Zemi, ve které se tento příběh odehrává, chrání před sluncem závoj - bezpečnostní opatření proti svobodným stínům. Na hradě je sedm úrovní, do kterých jsou rozděleny rodiny podle úspěšnosti - červená, oranžová, žlutá, zelená, modrá, indigová a fialová. Tal žije na oranžové úrovni. Celý hrad je osvícený mnoha slunokamy. Od doby zmizení Talova otce a onemocnění matky to s nimi jde z kopce. Tal musí získat silný slunokam, aby se mohla jeho rodina dostat do Aeniru (země stínů), jenže v cestě mu stojí Pán Stínů Sushin, který se snaží ze všech sil mu zabránit v získání tohoto slunolamu. Talovi zbývá pouze zkusit ukrást slunokam na některé ze sedmi věží. Vybere si červenou. Je už skoro nahoře a náhle spadne a vítr ho odnese daleko od hradu na led, kde stále mrzne a sněží. Národ Vyvolených vůbec nic neví o světě mimo hrad. Tam Tal potkal Ledovany z klanu Dálných jezdců. Ledované jsou lidé žijící mimo hrad. Tal jim vysvětlil jak se dostal na led a kdo je. Na lodi Dálných jezdců žije také Milla, která ho musí pod přísahou dovést do hradu a tam získat nový slunokam pro svůj klan. Po cestě k hradu je napadl Merwin (obrovské nelítostné zvíře) a poranil Millu. Zemřela by, kdyby jí nepomohl Talův strážný stín a potom panny ochránkyně. Ty však uvěznily oba dva na Ztroskotané lodi.
Druhá kniha série se jmenuje Hrad.
Sedmá věž II - Hrad
 Panny ochránkyně Talovi i Mille zavázali oči, aby neviděli vchod do Ztroskotané lodi. Tam dostali najíst a napít a Tal musel znovu převyprávět svůj příběh. Za pár dní mohla Milla vstát z postele a vyjít hledat vchod do hradu. Když došli k začátku topných tunelů sundali si kožešiny a vešli do labyrintu chodeb. Tam jim s orientací pomohla mapa vyrytá v kosti, kterou Tal dostal od babizny ze Ztroskotané lodi. V jednom tunelu našli kostru se slunokamem. Vzali jej a pokračovali dál. Skoro na konci cesty tunely zkolabovali. Po několika hodinách je zachránili příslušníci Svobodného národa. Když se oba dva probudili, šli za Talovým strýcem Ebbittem, kde je chytly stíny a strážci. Milla skončila v Dómě děsů a Tal v zakázané Jámě. Pán Stínů Sushin Talovi nabídl silný slunokam, když mu řekne co se s ním celou tu dobu dělo a kdo je ta holka, kterou přivedl na hrad. Tal se chytil příležitosti, ale Sushin mu nevěřil. Tal od Ebbitta dostal návod, jak postavit světelné schody a pak ho zachránil. Spolu zachránili Millu z Dómu děsů a Ebbitt rozdělil prsten nalezený v topných tunelech na dva díly. Potom Tal s Millou odešli do Aeniru hledat Zákoník Vyvolených, aby se dozvěděli odpovědi na své otázky. Před jejími zraky utekl les před bouřkou. Oba dostali strach a utekli na nejbližší horu před potopou, která měla přijít.Tam složili novou přísahu. Jenže pak se na tu horu snesli Hřmotní Pastýři a ptali se kdo platí krví na hoře Hrigga. Obě děti se po dlouhých rozvahách přiznaly.
Třetí díl má název Aenir.
Sedmá věž III - Aenir
 Zákoník Vyvolených je ukrytý pod horou Chladokam a ovládá mysl některých malých stvoření k tomu, aby se dostal ven z pod hory. O tom, ale Tal s Millou neví, ty právě zaměstnávají Hřmotní Pastýři. Chtějí, aby se jeden z nich obětoval, protože prolili krev na hoře Hrigga. Nakonec nepřišel o život ani Tal, ani Milla, protože se k nim Hřmotní Pastýři připoutali tzn. budou jim v Temném světě sloužit jako duchostíny. Pastýři potom odnesli své pány do bezpečí, kde se Milla s Talem pohádala. Milla se svou pastýřkou odešla opačným směrem než Tal. Na její cestě ji potkalo mnoho nebezpečných zvířat a věcí. Z domu Rozbřesku jí musela pomoct utéct Zička (kuršken - jedno ze stvoření z Aeniru), ale jenom když slíbí, že pomůže Talovi najít a vysvobodit Zákoník. Jinak zemře. Milla souhlasila a Zička ji dovedla k Talovi, který za tu dobu co byl sám dokázal přemoci Hazrora a vzít mu píšťalku, která svým zvukem zvedne horu Chladokam. Potom se i s Adrasem ( jeho Pastýř) vydal tam, kde se měl sejít s Millou. Šli k hoře Chladokam a vzali zákoník uvězněný v jejím středu. Když se chtěli vrátit zpět do Temného světa, napadl je roj vosáků. Jeden z nich poleptal Talovi nohu, ale podařilo se jim vrátit zpět i se Zákoníkem. V hradu se pokusili vysvobodit Talova bratra Grefa, vypadalo to, jako by byl mrtvý, ale byl jen nemocný, nebo otrávený. Nemohli ho zachránit, proto radši utekli, ale potkali Pána Stínů Sushina, který dočasně oslepil Tala. Ten s Millou a jejich duchosíny běželi před svými pronásledovateli do šachty na prádlo. Sjeli dolů do Podnároda, ale jejich pronásledovatelé taky.
Čtyřka se jmenuje Nad závojem.
Sedmá věž IV - Nad Závojem
Tal s Millou a jejich duchostíny stále utíkali před Sushinovými strážci. Ztratili se jim až ve velkých jezerech Vyvolených hluboko pod hradem, kde potkali příslušníky Svobodného národa. Ti v čele s Vránou jim slíbili dostat se do jejich pevnosti a tam si promluvit s Ebbittem. Nikdo však netušil, že je Svobodný národ zradí. V jedné z jeskyní se Tal s Millou propadli do nádrže s vodními pavouky. Naštěstí pro ně bylo, že tam s nimi spadla i dívka ze Svobodného národa. Když byly všechny děti zachráněny, domluvily se s dospělými na zítřejším pláně a hned potom si šly odpočinout. Ráno, když se Tal vzbudil, všiml si, že Milla už odešla topnými tunely zpět za Ledovany, až informuje babizny, chystá se odejít zemřít na led, protože porušila mnoho pravidel svého lidu. Tal se mezi tím, co se dostala ven z hradu, s Vránou chystal do červené věže pro hlavní červený kámen, aby mohli osvobodit jeho hlídače. Když se dostali přes všechny překážky až do komnaty s kamenem a kámen vzali, vyhrnuly se na ně spousty duchostínů, před kterými je zachránil Talův světelný plášť. Milla také neměla lehkou cestu ke Ztroskotané lodi, zabila jednu z panen ochránkyň a málem i sebe samu. Cestou však našla pověstný dráp Daniry a upadla do desátého stupně dýchání rovkir, což znamená, že byla jako v tranzu. Když ji babizny z tohoto dýchání dostaly, musela předstoupit před soud. Tam ji vyhostili z rodného klanu Dálných jezdců a vzali jí její jméno (to způsobilo její smrt). Po třech vteřinách po její smrti jí přidělili jméno Milla a udělili členství na Ztroskotané lodi. Také se stala vojevůdkyní Ledovanů. Její první boj bude proti hradu. Vyvolení totiž ohrožují závoj. Tal s Vránou zatím sešli z věže. Vrána na Tala zaútočil a Tal v obraně strhl na něho i další přihlížející strop. Strážkyně červeného kamene mu poradila jak zachránit ji i Talova otce z hlavních kamenů.
Na řadě je pátý díl s názvem Do boje.
Sedmá věž V - Do boje
 Milla se topnými tunely dostala až ke Svobodnému národu, který jí přislíbil pomoc. Tal se probudil v sarkofágu a zžíraly ho myšlenky, že zabil prastrýce Ebbitta, Vránu a další, kteří stáli v cestě padajícím kamenům. V ruce držel hlavní červený kámen, ve kterém byla uvězněna strážkyně Lokar. Tal se přemístil do Aeniru, kde se nelehkou cestou dostal až k císařovně a jejímu vezíru světla. Tam zjistil, že Sharrakor není jejím duchostínem, ale je svobodný a ovládá všechny Vyvolené, že ona je NIC! A jeho slunokam je půlka hlavního fialového kamene, tzn. že druhou půlku má Milla. Císařovna se svým bratrem-vezírem světla hodila po Talovi křišťálové dýky, ale koruna vytvořená hlavním fialovým kamenem nad jeho hlavou je zničila a zabila Císařovnu a všechny kolem. Mezitím Milla zavedla své lidi do Sálu horníků, kde se připravili na útok Vyvolených, které byl někdo varovat, že přijdou nepřátelé. Přidělila jednotlivým skupinkám bojovníků místa, kde budou hlídat a přikázala, ať zabíjí, jen když to bude nezbytné. Tal se přemístil zpátky do hradu a vysvobodil Lokar. Ovládal hlaví fialový kámen, což znamenalo, že je jeho strážcem a Císařem Vyvolených. Zatím Vyvolení zaútočili na Ledovany. Tal se dostal za svou matkou Graile a dal jí protijed. Chystal se s ní utéci, ale cestu mu zastoupil Pán Stínů Sushin a hodil po něm kuličku s jedem Vodních pavouků. Tal stačil jen matce říct, co má dělat a hned poté upadl do bezvědomí.
A poslední díl se jmenuje Fialový kámen.
Sedmá věž VI - Fialový kámen
 Tal se probudil v Dómě děsů a snažil se dostat ven z křišťálové koule, ale strážce Dómu děsů Fashnek ho uspal plynem. Tal se ponořil do fialové barvy, aby nevnímal to, co mu Fashnek dělá. Za chvíli si vzpomněl, jak se dostala Milla z noční můry a udělal to samé-zavolal si na pomoc babizny. Potom se mu z koule podařilo dostat ven a zachránit Adrase. Ten bohužel neslyšel Tala a zabil Fashneka. Na pomoc přišel Talovi Vrána. Spolu se dostali na fialovou úroveň na Hlavní promenádu, kde byla hromada mrtvých Vyvolených bez duchostínů. Mezi tím se Ledované dostali až na úroveň červených. Milla se svou malou skupinkou se dostala do potíží, kde je zachránil Ebbitt a Graile. Taky se dostali na Hlavní promenádu, kde se spojili s Talem a Vránou. Vešli do Audienční síně. Uprostřed se nacházel trůn. Milla znenadání hodila Talovi svůj slunokam (půlka hl. fialového kamene), Tal poděkoval a hodil jí ten svůj. Všichni se posadili na trůn a ten je vynesl do sedmé-fialové věže. Po schodech vyšli až na vrchol, kde byl Sushin a shazoval závoj. Milla s Talem na něj útočili, ale on byl dobře chráněn slunokamy. Sharrakor uvnitř Sushina poslal Adrase a Odris zpět do Aeniru. Tal s Millou by zemřeli, kdyby k nim nepřišel Vrána a neposlal je za nimi. Malen osvobodila Sushina a Sharrakor se objevil ve věži, už nebyl v Sushinově těle. Potom odešel taky do Aeniru, hned po něm Ebbitt s Malen. Požádali jí, aby uvolnila jejich duchostíny. Šli za Zičkou, aby jim řekla, jak se dá zrušit zapomnění, které bylo kdysi uvrhnuto na všechny Aeniřany. Potom šli do tornáda, kde se nachází odpověď na všechny otázky. Milla dostala druhý dráp Daniry. V tornádu Sharrakora překvapili a Malen z něj udělala šupinatého člověka. Vrána otrávil Sharrakora jedem Vodních pavouků, vzal mu slunokam, hodil ho Talovi a se Sharrakorem se zřítil ze srázu. Ten obraz se Talovi navždy vryl do paměti. Poslední Vránova slova byla: "Svoboda! Svo-," když jed dokončil své dílo. Tal, Milla a Malen se vrátili zpět na hrad do Temného světa a opravili závoj. Velká brána hradu byla více než tisíc let zavřená, ale teď se otevřela. Tal stál se svým přirozeným stínem před Vyvolenými, kteří měli taky přirozené stíny, a před lidmi Podnároda. Milla stála před Ledovany. Tal byl zvolen většinou Vyvolených Císařem, ale Bennen - vůdce Svobodného národa s tím souhlasil, pokud bude Císařem nejen Vyvolených, ale celého hradu. Milla povede speciální armádu z panen ochránkyň a babizen, která má stanovit nová privilegia. Na hradě zůstali i Vyvolení, kteří se nechtěli svých duchostínů vzdát. To bude muset Tal ještě vyřešit. Potom se oba vůdcové rozloučili a Tal šel domů. Jeho rodina už byla zase pohromadě.
zdroj: fantasy-weilen.blog.cz
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 jzp jzp | 22. června 2008 v 11:18 | Reagovat

www.jzp.estranky.cz nej knížkda

2 terík terík | 7. září 2008 v 13:09 | Reagovat

Sedmá věž je nej!!!!!!!!!

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama