Letopisy Narnie- Clive Staples Lewis (C. S. Lewis), část 1.

29. dubna 2008 v 16:42 | Fionka |  Moje nejoblíbenější knihy
Další série knih psaná hlavně pro děti, která dokáže snadno zaujmout i dospělého (i když mi ještě není ani těch 18, že...). Tyto knížky jsou krásně čtivé, ale místy psané až moc dětským jazykem.

Prvně ale něco o autorovi:

Clive Staples Lewis

Clive Staples Lewis se narodil 29. listopadu 1898 v Belfastu (Severní Irsko) Albertovi J. Lewisovi (1863-1929) a Florence Augustě Hamilton Lewisové (1862-1908). Lewis navštěvoval Wynyard School ve Watfordu, Hertfordshire. Pak se Lewis stal studentem Campbell College v Belfastu, ale tu po prvním semestru opouští a kvůli zdravotním (respiračním) potížím se stěhuje do Malvern v Anglii, kde studuje na Cherbourg House, přípravce na Malvern College. Od září 1913 do června 1914 studuje na Malvern College. Mimo to Lewis navštěvuje soukromé hodiny filozofie u profesora Lurgan College W.T.Kirkpatricka. V roce 1917 získává stipendium na Oxfordské univerzitě. Ale pak přichází 1. Světová válka a narukuje k Somersetské lehké pěchotě. Po té se vrací do Oxfordu, kde se stal učitelem filozofie. 20 května 1925 se stal oficiálním členem Magdalen College v Oxfordu, kde vyučoval anglický jazyk a literaturu 29 let. Roku 1931 se po diskuzi s J.R.R. Tolkienem (katolíkem) a Hugo Dysonem stává křesťanem. Kolem Lewise se vytvořila skupina přátel, která se po 16 let scházela u Lewise v pokoji v Magdalen College každý čtvrtek večer a v pondělí nebo pátek dopoledne v hostinci "The Eagle and Child" (Orel a dítě). Pojmenovali se "The Inklings" (Tušitelé) a členové byli J.R.R. Tolkien, Warren Lewis, Hugo Dyson, Charles Williams, Dr. Robert Havard, Owen Barfiel, Weville Coghill a další. V roce 1935 začne na návrh profesora F.P. Wilsona Lewis psát učebnici anglické literatury 16. století pro Oxfordskou univerzitu, která ale vychází až v roce 1954 a stává se slavnou.
Lewis také získává Gollancz Memorial Prize for Literature za svou studii o středověké tradici "The Allegory of Love". Od května do listopadu 1941 publikuje časopis The Guardian každý týden jednu kapitolu "Rad zkušeného ďábla". Během následujících let také často vystupuje v rádiu BBC se svými úvahami a rozhovory s posluchači. Soubor Lewisových úvah v rádiu s názvem "Beyond Personality" byly později vydány knižně s názvem "K jádru křesťanství". "Velký rozvod" vychází na pokračování v časopise The Guardian od listopadu 1944 do dubna 1945. V roce 1942 se poprvé schází Sokratovský klub, diskuzní skupina přátel kolem Lewise. Roku 1946 získává čestný doktorát bohosloví na univerzitě v St.Andrews, roku 1948 se stává členem "The Royal Society of Literature" a v roce 1952 Lewis získává čestný doktorát literatury na Lavalské univerzitě v Quebecu. V září 1952 poprvé potkává Joy Davidmanovou (o patnáct let mladší americkou spisovatelku, která konvertovala od Judaismu ke křesťanství částečně pod vlivem Lewisových knih). V roce 1954 přestupuje z Magdalen College v Oxfordu na Magdalene College v Cambridge, kde se stává profesorem středověké a renesanční literatury. V tomtéž roce vychází jeho recenze na Tolkienovo dílo "Společenstvo prstenu". Na víkendy a prázdniny jezdí do "The Kilns" (svého domu) v Oxfordu. Stává se členem Britské Akademie. V roce 1956 získává "Carnegie Medal" za poslední díl Letopisů Narnie - Poslední bitva. 23. dubna (1956) se ožení s Joy Davidmanovou (jen formální manželství - kvůli britskému občanství pro Joy, které v té době hrozilo vyhoštění). O rok později je ale Joy hospitalizována s rakovinou. 21. března se ve Wingfieldské nemocnici koná svatba mezi Joy a Lewisem. Během roku se zdravotní stav Joy zázračně lepší. Roku 1958 jedou manželé Lewisovy na desetidenní dovolenou do Irska. V srpnu natáčí v Londýně deset úvah známých pod jménem "Čtyři lásky". 1959 - Lewis získává čestný doktorát literatury na univerzitě v Manchesteru. O rok později se ale bohužel Joyin zdravotní stav se opět horší, a tak (ještě s manželi Greenovými) podnikají výlet do Řecka. Krátce po návratu, 13 července, Joy umírá ve věku 45 let. Clive Staples Lewis umírá 22. listopadu 1963 v "The Killns" v Oxfordu, týden před svými pětašedesátými narozeninami. Ve stejný den byl v Dallasu zavražděn prezident J.F. Kennedy. Lewis je pochován na hřbitově v Holy Trinity Church v Oxfordu.
A nyní o sérii knih Letopisy Narnie:
První kniha (i když je to jindy psáno jinak) je podle mě Čarodějův synovec.
Čarodějův synovec - Letopisy Narnie 1 Polly a Digory bydleli v jednom domě v Anglii. Jednou se spolu vydali půdou, že se podívají do neobydleného domu hned vedle, jenže přišli do pracovny Digoryho strýčka. Tam objevili dva zelené a dva žluté prsteny. Když už chtěli jít zpátky zastavil je Digoryho strýček a zeptal se Polly, jestli si jeden nechce zkusit a podal jí ten zelený, ale v rukavici, protože kdyby se ho dotkl zmizel by. Polly si ho navlékla na prst a zmizela neznámo kam. Digory byl naštvaný, že jí strýček ublížil, ale ten mu řekl, že ty prsteny udělal z prachu zmizelého ostrova, který mu dala jeho kmotřička víla. Digory si tedy vzal druhý zelený prsten a do kapsy 2 žluté. Objevil se v lese, kde bylo plno jezírek. Když našel Polly, tak se šli podívat do jiného jezírka, aby zjistili, kam to vede. Byli v zemi, kde našli pouze velkou řadu soch, zvoneček a paličku. Digory na ten zvoneček zazvonil a stěny chrámu, kde byly sochy se začaly sypat a probudila se jedna žena (Jadis), o které si zprvu mysleli, že je taky socha. Odešli s ní do lesa mezi světy a potom zpátky do Anglie. V Anglii způsobila zmatek, proto ji vzali Digory, Polly, Digoriho strýček zpátky do lesa mezi světy, ale bohužel s sebou vzali doškaře s koněm. Z lesa se dostali do země ničeho. Tam uslyšeli nádherný zpěv, který zrodil Slunce a celou zemi proměnil v neodolatelně krásnou. Po chvíli zjistili, že to zpívá lev. Začala se objevovat i zvířata a řeky. Když lev dozpíval hodila Jadis kouskem pouliční lampy po Digoryho strýčkovi, ta ho minula a zabodla se do země, kde po chvíli dorostla do své původní velikosti a podoby. Potom dal lev- Aslan řeč některým zvířatům. Digory se pak šel zeptat Aslana, jestli někde není něco, co by mohlo pomoct jeho velmi nemocné matce. Když se Digory vrátil a přinesl jablko nesmrtelnosti, tak Aslan řekl, že v jeho světě bude fungovat jen léčivě. Potom udělal z doškaře krále a jeho ženy královnu. Digory, Polly i strýček se vrátili zpět do Anglie. Digoryho matka se uzdravila. Ohryzek z kouzelného jablka zakopal na zahradě, kde za pár let vyrostl krásný strom, který rodil ještě krásnější jablka. Po dalších několika letech byla v Anglii vichřice, která strom porazila. Jenže Digorymu bylo stromu líto, proto z něj nechal udělat skříň (kouzelnou skříň), která jak později zjistil, vede do Narnie- zázračného světa jehož zrození viděl na vlastní oči.
Druhá kniha je pak (jindy zmiňovaný 1. díl) Lev, čarodejnice a skříň.
Lev, čarodějnice a skříň - Letopisy Narnie 2 Čtyři sourozenci-Petr, Zuzana, Edmund a Lucie odjeli v době útoku na Londýn odjet k jednomu starému profesorovi na venkov. Po prohlídce celého jeho velkého domu postupně všichni našli kouzelnou skříň, která je zavedla do neznámého světa jménem Narnie. V Narnii potkala Lucinka fauna - pana Tumnuse, který ji pohostil. Edmund potkal ale zlou Bílou čarodějnici - Jadis, která ho navedla, aby jí dovedl všechny své sourozence do jejího hradu.Jenže to se mu nepovedlo. Starý bobr dovedl jeho tři sourozence do svého domu a Edmund sám se pustil za královnou Jadis. Děti se dozvěděly staré proroctví, že jednou přijdou dvě dcery Eviny a dva synové Adamovi, kteří usednou na čtyři trůny na Cair Paravelu. Když je Jadis začala hledat, tak utekli a potkali Santu Clause, který jim daroval pár dárků. Dozvěděli se také, že věčná zima kterou přivedla Jadis mizí a znovu nastává jaro. Když konečně všichni dorazili do tábořiště pravého vládce Narnie - Aslana, zjistili, že jejich bratr Edmund zradil, a že musí být zabit na kamenném stole. Aslan se nabídl, že se za Edmunda obětuje. Té noci co dorazili byl zabit. Jenže ráno kamenný stůl pukl a Aslan se probudil a šel vzbudil sochy, které čarodějnice udělala svou hůlkou. Potom šli do bitvy, která mezitím vypukla mezi Petrem a čarodějnicí. Petrovo vojsko vyhrálo díky nové posile probuzených soch a Aslana s ostatními třemi dětmi. Za pár dní se konala korunovace a na trůny usedli: král Petr, královna Zuzana, král Edmund a královna Lucie. Po korunovaci byla dlouhá hostina. Po několika letech se všichni 4 vládci vydali na lov bílého jelena, protože zaslechli, že byl spatřen nedaleko lesa.Narazili ale na lampu, která rostla v zemi. Něco jim připomínala, ale nevěděli co. Uviděli záhadné světlo. Vydali se tím směrem. Za chvíli už všichni byli v tom prázdném pokoji, kde byla stará kouzelná skříň. Byli zase dětmi, měli stejné oblečení jako, když do skříně lezli a zjistili, že v normálním světě uběhlo jen několik minut, zatím co v Narnii několik let.
Třetí kniha se jmenuje Kůň a jeho chlapec.
Kůň a jeho chlapec - Letopisy Narnie 3 Chlapec Šasta bydlel u chudého rybáře, který se vydával za jeho otce, ale když jednou přišel Tarkán, že si chlapce koupí, vzal rybář raději peníze. Šasta nemeškal a ukradl Tarkánovi v noci koně. Zjistil, že je to mluvící kůň z Narnie, a že pochází ze severu stejně jako on. Tak spolu utíkali na sever. Kůň Brí učil Šastu na sobě jezdit a po celou cestu si povídali. Jednu noc je začal honit lev, prchali před ním a zjistili, že nejsou jediní. Před lvem totiž utíkala i neznámá Tarkína, jak později zjistili jmenovala se Aravis a její mluvící kůň Hwin. Tak spolu všichni jeli přes Tašbán na sever do Narnie. V Tašbánu si Šastu spletli s princem Korinem a vzali ho s sebou do královského paláce, kde dostal vyhubováno, ale taky najíst a napít. Vyslechl taky, že královna Zuzana si nechce vzít prince Rabadaše a on ji k tomu chce donutit. Potom Šasta usnul. Vzbudila ho až váza, kterou někdo shodil na zem. Byl to pravý princ Korin, který se vrátil z venku oknem. Tam si všechno důležité řekli a vyměnili si místa a Šasta šel na smluvené místo - starý hřbitov za Tašbánem. Mezi tím Aravis poznala její kamarádka Lasaralin a vzala ji do svého paláce. Odtud jí pak pomohla dostat se z Tašbánu na hřbitov. Potom vyjela Aravis se Šastou do Narnie. Jeli přes poušť, až se dostali k chaloupce nějakého starého muže, ten řekl, ať Šasta běží za králem Lunou a všechno mu řekne. Jakmile ho chlapec našel, ztratil se i se svým koněm v mlze. Za nějakou dobu si všiml, že nejede sám. Vedle něho šel Aslan. Dovedl ho až do Narnie, kde znovu potkal prince Korina. Po bitvě o Anvard zjistil, že se nejmenuje Šasta, ale Kor, a že je princ. Potom šel za Aravis a všechno jí řekl. Udělali z ní dvorní dámu.Všichni šli oslavit vítězství na hrad, kde Aslan udělal z Rabadaše osla.
Čtvrtá kniha se jmenuje Princ Kaspian.
Princ Kaspian - Letopisy Narnie 4 Naši čtyři sourozenci právě čekají na nádraží na vlak, když to s nimi začne škubat. Nevědí, co to znamená, ale najednou se ocitnou na pláži u nějakého moře. Později zjistí, že jsou na ostrově. Když obejdou část ostrova, narazí na zříceninu nějakého hradu. Zanedlouho zjistí, že jsou v Narnii, ze které se postupem času stala úplně jiná země, než si pamatovali. Ve zřícenině hradu, Cair Paravelu, najdou i starou pokladnici a v ní všechno zlato a taky dary, které dostali, když vešli do Narnie poprvé. Děti mají strašný hlad, tak si natrhají několik jablek a hned potom únavou usnou. Ráno si dají zase několik jablek a potom je navštíví jedno z mluvících zvířat. Je to jezevec. Ten jim poví, jak smutný je teď život v Narnii, a že jejich jedinou záchranou je mladý princ Kaspian, který utekl svému zlému strýčkovi, který Narnii tak zpustošil a vyhnal mluvící zvířata. Děti se zanedlouho vydávají s jezevcem ke kamennému stolu, kde by se údajně měl skrývat princ Kaspian. Musí si pospíšit, protože Kaspianův strýček chystá útok na Staronarniany (ti, kteří se nevzdali starých zvyků). Děti nejdříve bloudí, ale když Lucka uvidí Aslana, všichni se rozhodnou ji věřit. Ale chvíli jim to trvá, než ji uvěří. Aslana postupně spatří všechny děti. Mají velkou radost. Když dorazí ke kamennému stolu, připraví se Petr na útok na Kaspianova strýčka. Petr vítězí. Aslan spolu se Staronarniany probouzí Dryády a Najády. Všichni tancují a radují se. Potom udělá Aslan dveře ve vzduchu a Petr, Zuzana, Edmund a Lucie se vrací zpět na nádraží. Poslední, co se dozvídají je, že se princ Kaspian ujme vlády nad Narnií, a bude bydlet v samotném Cair Paravelu. Petr se Zuzanou se už nevrátí, proto jejich loučení trvá hodně dlouho. Ale potom už jsou všechny děti zpátky na nástupišti a čekají, až přijede vlak, který je má odvézt do školy.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Narnijská vlčice Narnijská vlčice | 4. července 2010 v 20:30 | Reagovat

Já mám taky menší problém se seřazením dílů Narnie...
Viděla jsem Lev,čarodějnice a srříň,potom Prince Kaspiana,četla jsem Jitřního poutníka a teď začínám stříbrnou židli.I když mám v tom docela zmatek.
Píšou tam,že to je šestý díl.U poutníka,že pátý.To podle mně nemůže vyjít.
A jestli je to pravda,že první díl je Čarodějův synovec,tak jsem asi v ději kapánek napřed.Navíc jsem četla ve Stříbrné židli,že v knize někdo vyprávěl báchorku o koni Brí a jeho chlapci.Takže to asi mám fakt napřed....
Já bych docela nutně potřebovala seznam dílů.Na Wikipedii zase píšou,že to jde takhle:
1)Lev,čarodějnice a skříň
2)Princ Kaspian
3)Plavba Jitřního poutníka
4)Stříbrná židle
5)Kůň a jeho chlapec
6)Čarodějův synovec
7)poslední bitva

Tak teda nevím...
Potřebovala bych poradit (prosím pěkně)
:)

2 dorot dorot | 21. února 2011 v 11:55 | Reagovat

ano tak to je správně píšou to i na kníšce.(menší)

3 Kathleen Kathleen | 23. října 2011 v 14:18 | Reagovat

Ne, já to znám jinak.
1)Čarodějův synovec
2)Lev, čarodějnice a skříň
3)Kůň a jeho chlapec
4)Princ Kaspian
5)Plavba Jitřního poutníka
6)Stříbrná židle
7)Poslední bitva
Argument: Čarodějův synovec je o tom, že Diggory a Polly se stanou svědky zrození Narnie. Kůň a jeho chlapec se odehrává za vlády Nejvyššího vládce Petra a jeho sourozenců, takže musí být po Lev,čarodějnice a skříň. Zbytek je správně.
PS: Řadím logicky - pokud jsem to napsala špatně, prosím za prominutí.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama